top of page

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ve Sigorta Şirketi ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden tedavi olmanızı sağlar. Sizi ve sevdiklerinizi sağlık problemlerine karşı uygun primlerle güvence altına alır. Böylece dilediğiniz anlaşmalı özel kurumda, sıra beklemeden ve fark ücreti ödemeden tedavi olabilirsiniz.

Özel hastanelerde SGK'nın ödediği tutarın üzerinde kalan kısmı ödeyen "tamamlayıcı sağlık sigortası" na SGK'lılar, yaşa bağlı olarak ortalama 250 ile 1.000 TL arasında prim ödeyerek özel hastane hizmetlerinden yararlanabiliyor…

Doktor Çalma Little Boy

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI KİMLERE YAPILABİLİR?

T.C vatandaşı olan SGK üyesi ve bağımlıları,

Alt sınır yok. Ancak ilk kez sağlık sigortası yaptıracak olan kişiler için bazı şirketler 56, bazı şirketler 60, bazı şirketler 65 yaş gibi üst sınır uyguluyor. Tabii bu sigortaya ilk defa giriş yaşı. Ama örneğin 45 yaşında sigortaya girerseniz, suiistimaliniz olmadığı sürece şirketler süresiz yenilemek zorundalar.

 

 

(Yeni doğan bebekler doğum tarihi itibariyle 15.Gün risk analizi değerlendirmesi yapılarak Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük ve aynı poliçede sigortalı olması durumunda aile poliçesine eklenerek sigortalanır.)

Aile Portresi 2

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI NELERDİR?

İki tür teminatı vardır;

Yatarak  

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir.

 

Özel ve Genel Şartlar çerçevesinde %100 ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 

Tek başına satın alınabilir.

 

Yatarak+Ayakta

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

 

  • Ayakta tedavi teminatı poliçe kullanımı boyunca minimum 6 defa olmak üzere Sigorta Şirketine göre değişkenlik göstermektedir. 

  • Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.

  • Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)

 

Ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçelerde ek teminat olarak doğum teminatı da alabilirsiniz. (Doğum teminatı sigorta firmasının poliçe kaspamına göre farklılık gösterebilir.) 

Hastane

Hamileyken dahi;

Doğum teminatlı Sağlık Sigortası Satın alabileceğinizi biliyormuydunuz?

Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasında ne Fark Var?
Farklar özellikle A grubu hastanelerde, özel doktor muayene imkanında ve ilaç gibi teminatlarda ortaya çıkıyor. Örneğin, özel sağlık sigortası yaptıranlar, hastane ve doktor tercihinde daha geniş bir seçim şansı elde edebiliyor..

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Var mı?

Özel sağlık sigortaları genelde özel hastanelerde ayakta tedavi bedelinin yüzde 80'ini öderken, tamamlayıcı sigortada ise yüzde 100'ü karşılanıyor. Yine özel sağlık sigortasında sigortalılık öncesi hastalıkların tamamı hem yatarak hem ayakta tedavilerde kapsam dışı tutuluyor. Oysaki tamamlayıcı sağlık sigortasında genelde SGK'nın ödemesini yaptığı ayaktaki tüm harcamalar sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Başka ifadeyle sigortalılık öncesine ait hastalıkların ayakta tedavileri de ödeniyor. Ancak tamamlayıcı poliçesi alanlar sadece SGK ile anlaşma imzalayan hastaneleri kullanabiliyorlar..

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Her Hastalığı Kapsarmı?

Poliçenin düzenlenmesi sırasında herhangi bir hastalık istisnası tanımlanmamış ise poliçe özel şartları kapsamında şayet SGK ödüyorsa tamamlayıcı sağlık sigortası da kalan bölümü mutlaka öder..

Ömür Boyu Yenileme Garantili Özel Sağlık Sigortam Var, Ben bu Muafiyetlerle Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Geçebilir miyim?

Bu konuda genel bir kural veya yasal düzenleme yok. Şirketler kendi politikasını uyguluyor. Buna karşın sektör genelindeki uygulamada, ömür boyu yenileme garantili özel sağlık sigortası poliçesi bulunan bir kişi şirketine başvurup tamamlayıcı sağlık sigortasına geçebiliyor. Fakat aynı kişi bir süre sonra tekrar özel sağlık sigortasına geçmek isterse işte sorun burada başlıyor ve şirketler muhtemelen ömür boyu yenileme garantili bu geçiş talebini karşılamıyor..

Tamamlayıcı da Sigorta Şirketi Değiştirme Hakkımız Var mı?

Var… Üstelikte aynı haklarla geçiş hakkı olacak. Ama bu konu da şirket politikalarıyla bağlantılı. Şirketler sizden gelen geçiş talebini alırlar, ilgili hangi şirketten geçiyorsa o şirketten hasar geçmişini isterler ve o hasar geçmişine bakarak, karar verirler. "Aynı şartlarla yaparız; bu şartlarla olmaz veya daha iyi şartlarla yaparız" diye bildirimde bulunurlar. Bu tamamen o şirketin politikasıyla ilgilidir..

Sigorta Şirketinin İleri Yaştaki Müşterilerinin Primlerinde Yüksek Oranda Artış Yapma Hakkı var mı?

Hayır yok... İleri yaştaki sigortalıya şirket yüksek fiyat artışı uygulayamaz. Aşırı prim artışı yapan firma bunun nedenini Hazine Müsteşarlığı'na açıklamak zorunda..

bottom of page