top of page

İnsan Kaynakları Politikamız

Uzman Sigortacı insan kaynakları hedefimiz, şirket kültürüne adaptasyon sağlayabilecek, gelişime açık ve hedef odaklı iş planlaması ile işe alım sürecini yönetmek, doğru pozisyonlarda görevlendirme ile iş arkadaşlarımızın ve şirketimizin gelişimini desteklemektir.

 

İnsan kaynakları departmanımız başvuruları detaylı bir şekilde inceler ve ihtiyaç odaklı açık pozisyonlar için değerlendirir. 

 

Başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu ve hedefleriniz, mail açıklama bölümünde detaylı olarak ifade ederek ÖZGEÇMİŞİNİZİ şirket mail adresimize gönderebilirsiniz.

Vizyonumuz gereği uzmanlık ve tecrübeye, dolayısı ile eğitime ve gelişime çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda belli periyotlarda ve değişik belli bir kurum müfredatı doğrultusunda eğitimler düzenliyor ve bu eğitimlere katılımı çalışma arkadaşlarımızın gelişimi açısında zorunlu tutuyoruz. Kurum içi eğitimlerimizin yanı sıra, iş partnerimiz sigorta şirketlerinin bize özel veya genel hazırladığı eğitim programlarına çalışma arkadaşlarımızı dahil ediyor, bu şekilde liyakat düzeyini artırıyor aynı zamanda motivasyon sağlıyoruz. 

KARİYER POZİSYONLARI

STAJYER

TEKNİK PERSONEL ve
SATIŞ DESTEK UZMANI

HASAR DANIŞMANI

ÇAĞRI MERKEZİ TEMSİLCİSİ

ÖZEL SİGORTALI TEMSİLCİSİ

FİNANSAL DANIŞMAN ve 
SAHA SATIŞ DANIŞMANI

SİGORTA PRODÜKTÖRÜ

Eğitim ve gelişim insan kaynakları politikamızın en stratejik unsurudur. Kariyer basamağımızın başlangıç aşamasında stajyer pozisyonu bulunmakta. Stajyer görevlendirildiği pozisyonda, kendisinden sorumlu iş arkadaşımızın asistanı olarak görev yapar. Belli periyotlarda gerçekleştirdiğimiz tüm eğitimlere katılma zorunluluğu vardır. Staj süresi içerisinde, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getiren ve gözle görülür gelişim kaydeden stajyere, kendi yeteneklerine uygun açık pozisyon bulunması durumunda iş teklifi yapılabiliyoruz.  

Sigorta şirketi ekranlarından, sigortalının ihtiyaç duyduğu sigorta poliçesini sigortalının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hazırlar, sigortalıya sunum yapar ve poliçe onayını gerçekleştirir.

Yeni potansiyel sigortalılara ulaşır ve takip ettiği portföyün hasar sürecini yönetir. Aynı zamanda finansal danışman ve saha satış ekiplerinin tekliflerini hazırlar, ihtiyaç duyulan teknik bilgiyi verir ve satış ekibine destek olur.

Sigortalılarımızın hasar süreçlerinde, sigortalı menfaatlerini gözeterek sigorta şirketleri ile ardaki bağlantıyı sağlar.

Hasar durumlarında; hasar dosyası açar, sigorta şirketi ve eksper ile iletişime geçer. Hasar belgelerini eksper ve sigorta şirketine ulaştırır. Sürecin sorunsuz ve hızlı ilerlemesi için çalışır. Tazminat ve onarım sürecini takip eder. 

Sigortalı taleplerini alır ve ilgili departmana iletir, sigortalı sorunlarını dinler ve çözüm üretir, yeni ürün ve hizmetler hakkında sigortalılara bilgi verir. Hasar taleplerini hasar departmanına veya sigortalı özel müşteri temsilcisine iletir. 

Online, call-center veya direkt satış yolu ile portföyümüze dahil ettiğimiz tüm sigortalılarımıza 7/24 tüm soru ve sorunları için temsilci atamaktayız. Temsilcinin görevi, portföyünde bulunan sigortalıların sorularını yanıtlar ve sorunlarını giderir. Sigortalının poliçe yenileme zamanını takip eder ve tekliflerini hazırlar. Yeni ürün ve hizmetler hakkında portföyünde bulunan sigortalıya bilgi verir. Sigortalısının hasar sürecini takip eder. Sigortalıdan referans alır ve portföyünü genişletir.

Öncelikli hedefi Bireysel Emeklilik, Hayat Sigortası ve Sağlık Sigortası satışı gerçekleştirmek ve genellikle sahada direkt satış yöntemi ile sigortalılarımıza hizmet verirler. Başlıca uzmanlık alanları üç ana branş olup, sigortalılarının diğer sigortacılık ihtiyaçlarına satış destek ekibimiz ile koordineli olarak yanıt verirler. Öncelik amaçları acente ve kişisel portföylerini büyütmektir.    

Sigorta prodüktörlüğü, acentemize bağlı ve acentemizin tüm imkanlarından faydalanarak çalışan ancak mesai saati ve ofiste çalışma zorunluluğu olmayan, kendi portföyünü oluşturup geliştirmekten sorumlu sigortacılık pozisyonudur. Prodüktör arkadaşlarımız şirketimiz etik kurallarına aykırı olmayacak şekilde, kendi çalışma düzenlerini ve sistemlerini kendileri kurarlar.

İhtiyaç duydukları tüm desteği acentemizden temin ederler ve sadece kendi portföylerinde bulunan sigortalılarına hizmet verirler. Acentemiz üzerinden gerçekleştirdikleri üretim karşılığı komisyon modeli ile çalışmaktadır.

bottom of page